Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta Lapin ammattikorkeakoulussa - aineistonhallinnan opas: Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa ja muussa TKI-toiminnassa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien niitä tarvitsevien käytettävissä. Avoimuus lisää TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön verkostoitumista.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittainen saatavuus mahdollistaa yritysten, yhteisöjen, päätöksen tekijöiden sekä kansalaisten osallistumisen tutkimuksen tekemiseen ja TKI-toimintaan entistä enemmän.

Oppaan tavoitteena on kuvata avoin TKI-toiminta ja sen merkitys sekä antaa käytännön ohjeet ja toimintamallit avoimen TKI-toiminnan toteuttamiseen.  

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteita

  • Pääsääntöisesti kaikki aineistot, tulokset ja tuotokset ovat avoimia.
  • Aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat.
  • Avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa ts. tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä.
  • Luottamuksellisten/arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta huolehditaan.
  • Avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka pitää sisällään aineiston hallintaa, käyttöä, saatavuutta ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut.
  • Tulosten ja aineistojen avaamisesta aiheutuvat kustannukset huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

TKI-toiminnan painopisteet ammattikorkeakouluissa

Lähde: Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta: ARENEn rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportti. Helsinki: ARENE, 2016.

Uusia julkaisuja Theseuksessa

Loading ...

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit on koottu tietokantaan, jonka tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn.

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

AMK-lehti

TKI-uutisia

CENTRIA - Centria News
DIAK - Diaktori   Yhteisöpaja
HAAGA-HELIA - Signals / Global Signals   Pedagogi   Campus Live
HAMK - HAMK Unlimited
JAMK - JAMKin verkkolehdet
KAMK - Uutiskirje
KARELIA - Karelia.fi   Vasu
KyAMK - Koskinen
LAMK - Lahtinen  The Bay City News
Lapin AMK - Lumen
LAUREA - Kehittäjä
MAMK - REaD
OAMK - Aito
POLAMK - Research review
SAIMIA - Saimian sanomat
SAMK - Agora
Savonia - Savonian sanomat
SeAMK - @SeAMK  SEAMK NEWS
TAMK - TAMK.nyt   TAMK.today
TURKU AMK - Aurinkolaiva
ÅLAND - HögAvisan