Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajalle: Julkaisutoiminta

Julkaisutoiminta Lapin ammattikorkeakoulussa

Oppaan sivuilta löydät tietoa Lapin AMKin julkaisutoiminnasta, kuten oikean julkaisukanavan valinnasta, Lapin AMKin julkaisusarjoista ja verkkojulkaisuista sekä julkaisutietojen ilmoittamisesta ja rinnakkaistallentamisesta.

Opas sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. Lapin AMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

Miksi julkaista?

  • Julkaisutoiminta on osa Lapin AMKin opetusta sekä TKI-toimintaa.

  • Julkaisutoiminnalla voi tuoda esille omaa osaamista ja asiantuntijuutta. 

  • Julkaisu on meriitti tekijälleen.

  • Julkaisutoiminta kertoo laadukkaasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.

  • Julkaisutoiminta tukee myös Lapin AMKin markkinointia, imagon rakentamista ja viestintää.

  • Julkaisut mukaan lukien taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot sekä tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tuovat 2 % OKM:ltä tulevasta perusrahoituksesta (OKM:n luokitteluluokat A–F, I.)

Julkaiseminen hankkeissa

Lapin AMK toteuttaa vuosittain useita erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. On tärkeää, että hankkeiden tuloksista tiedotetaan julkisesti. Näin tietämys Lapin AMKin osaamisesta ja tki-toiminnasta lisääntyy. Hankkeissa tapahtuva julkaisutoiminta on tärkeää huomioida jo hakemusvaiheessa, jolloin siihen voidaan varata tarvittavat resurssit.

Julkaisutyöryhmä

Julkaisutyöryhmän tehtäväkokonaisuudet:

 

Lisätietoa julkaisutyöryhmän sivuilta.