Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajalle: Julkaisukanavat

Missä voin julkaista ja miten valitsen julkaisukanavan?

Kirjoittajat voivat tarjota julkaisujaan niin ammatillisten ja tieteellisten lehtien ja kirjojen julkaisijoille kuin myös suurelle yleisölle suunnatuille julkaisuille. Julkaisukanavan valinnassa tulee ottaa huomioon kanavan laatu ja kohdeyleisö.

ARENE ry suosittaa, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia, kuten kunkin koulutusalan Open Access -lehtiä ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja.

 

Linkki Arenen Open Access -julkilausumaan

AMK-lehtiI/UAS Journal

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteisessä verkkolehdessä viestitään amkeissa tapahtuvasta TKI-toiminnasta ja yritysyhteistyöstä niin ammattikorkeakoulujen toimijoille kuin myös työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille.

Lehteä julkaisee Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, ja se on yhteiskustannettu kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen toimesta. UAS Journal on vapaasti ilmaiseksi luettavissa oleva Open Access -julkaisu.

http://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/AMK-journal.gif

Julkaisukanavan luotettavuuden arviointi

Luotettavan julkaisukanavan tunnusmerkkejä ovat muun muassa seuraavat:

  • Yhteystiedot on ilmoitettu selkeästi.

  • Julkaisukanava julkaisee verkkosivuillaan vertaisarvioinnin kriteerit ja arviointiin liittyvän prosessin selkeästi.

  • Julkaisukanavalla on arvostetuista tutkijoista koostuva toimitusneuvosto.

  • Julkaisu on indeksoitu oman alansa keskeisiin tietokantoihin, Web of Science tai Scopus -tietokantoihin.

  • Julkaisulla on ISSN-numero.

  • Oman alasi tutkijat ovat julkaisseet lehdessä jo aiemmin.

Jos lehti tai kustantaja ei ole tuttu, kannattaa lukea muutama artikkeli ja arvioida niiden laatua. Voit myös ottaa yhteyttä kirjoittajiin tai lehden toimituskunnassa oleviin tutkijoihin ja kysyä heidän kokemuksiaan lehdestä ja kustantajasta.


Lisätietoa:

Lilja, J., Ilva, J., Pölönen, J. &Jukka, L. 2014. Miten voin arvioida avoimen julkaisun luotettavuutta? [Verkkolehtiartikkeli]. Portti 25.08.2014.

Ylä-Anttila, Tuukka. 14.4.2015.
Älä lankea tiedehuijaukseen. [Blogikirjoitus]

Mitä lehden Impact Factor (IF) kertoo?

Impact Factor eli vaikuttavuuskerroin kuvaa tieteellisen julkaisun merkittävyyttä. IF kertoo kuinka monta viitettä keskimäärin kyseinen julkaisu on saanut kahden edellisen vuoden artikkeleihinsa. Impact Factor on yleensä mainittu lehden kotisivulla. Niitä voidaan etsiä myös tietokannoista, esim. Journal Citation Reports (JCR).

Kannattaa kuitenkin huomioida, että vasta perustetun laadukkaankin julkaisun Impact Factor on julkaisun alkuvaiheessa alhainen. Myöskään korkeatasoiset kansalliset tieteelliset julkaisut eivät tule koskaan samaan kovin korkeaa Impact Factoria silloin kun julkaisukieli on suomi.  

Lisätietoa arvioinnista:

Oulun yliopiston kirjasto: Tieteellisiin julkaisuihin perustuva arviointi

Varo saalistavia kustantajia

Saalistavat kustantajat (predatory publishers) markkinoivat julkaisujaan houkuttelevilla sähköpostiviesteillä. Näiden kustantajien pääasiallinen tavoite on kerätä kirjoittajamaksuja. Ne eivät huolehdi artikkeleiden vertaisarvioinnista eivätkä panosta toimitustyöhön. Lehden ilmoittamat toimittajat, toimituskunnat ja vaikuttavuuden arviointia kuvaavat mittarit ovat usein valheellisia. Saalistajille on myös tyypillistä, että niiden nimet jäljittelevät ja muistuttavat läheisesti arvostettujen lehtien ja kustantajien nimiä.

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Hakupalvelu sisältää tiedot yli 10 000 laadukkaasta, vertaisarvioidusta Open Access -lehdestä.

http://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/DOAJindex.png

Tieteelliset verkkolehdet Suomessa

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisuportaali sisältää Suomessa julkaistavia tieteellisiä verkkolehtiä ja muita tiedeyhteisöjen verkkojulkaisuja. Portaaliin otetaan mukaan verkkolehtiä, joiden tieteelliset artikkelit ovat vertaisarvioituja ja jotka ovat avoimesti luettavissa (enintään kahden vuoden viiveellä ilmestymisestä). Sivustolla julkaistaan myös muuta julkaisemiseen ja etenkin verkkojulkaisemiseen liittyvää tietoa.

http://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/3315/images/tieteelliset.jpg

Journal Quality List

Anne-Will Harzingin ylläpitämästä Journal Quality List -listasta löytyy mm. eri yliopistojen arviointitietoja taloustieteiden ja johtamisen lehdistä.

Harzing.com

Julkaisufoorumi JUFO

Jufo on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Luokitusta käytetään julkaisukanavien laadun arvioimiseen. Luokitus sisältää lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja ja kirjakustantajia.

http://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/Jufologo.png