Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajalle: Lapin AMKin julkaisukanavat

Lapin AMKin julkaisutoiminta

Lapin AMKin julkaistoiminta tekee ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ja muun kehittämistyön tuloksia näkyväksi. 

Julkaisut palvelevat pohjoisen korkeakouluyhteisön lisäksi Lapin elinkeinoelämää, kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja, muita tutkimus- ja koulutuslaitoksia, viranomaisia, rahoittajia ja muita organisaatioita sekä yksittäisiä kansalaisia.

 

Lapin AMK on sitoutunut Open Access -periaatteisiin, ja julkaisut ovat pääosin vapaasti luettavissa ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. Julkaisujen rinnakkaistallenteet löytyvät Theseuksesta.

Julkaisu- ja kustannustoiminnan laadusta ja kehittämisestä vastaa Lapin AMKin julkaisutyöryhmä.

Lapin AMKin julkaisusarjat

Julkaisusarjojen tavoitteena on julkaista TKI-toiminnan kannalta merkittäviä

  • tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia,
  • opinnäytetöitä,
  • oppimismateriaalia sekä
  • muuta oppimista sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaa tukevaa aineistoa.

 

Sarjassa A Referee-tutkimukset julkaistaan tutkimuksia ja konferenssijulkaisuja, jotka voivat olla monografioita tai toimitettuja artikkelikoosteita. Julkaisut sisältävät työelämän, ammattikorkeakouluopetuksen tai alueellisen kehittämisen kannalta merkittävää uutta tietoa. Julkaisuihin pyydetään referee-lausunto.

 

Sarjassa B Tutkimusraportit ja kokoomateokset julkaistaan Lapin AMK:n tutkimus- ja kehittämishankkeissa itsenäisesti tai yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa tuotettuja raportteja tai artikkelikoosteita. Sarjassa ilmestyy myös ammattikorkeakoulun toiminnasta kertovia pienimuotoisia selvityksiä sekä korkeatasoisia, tutkimukselliset kriteerit täyttäviä opiskelijoiden opinnäytetöitä.

 

Sarjassa C Oppimateriaalit julkaistaan Lapin AMK:n koulutusaloja palvelevaa oppimateriaalia sekä työn tekemistä tukevaa opetusmateriaalia.

 

Sarjassa D Muut julkaisut julkaistaan muita ajankohtaisia toiminnan tuloksia, joilla on merkitystä Lapin AMKille ja sen sidosryhmille. Tässä sarjassa julkaistaan myös TKI-hankkeissa tuotetut työpaperit (working papers).

Lumen-lehti

Lumen on Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti, jonka tarkoituksena on jakaa pohjoista tietoa ja levittää arktista osaamista. Verkkolehti on julkaisufoorumi pohjoisen asiantuntijoille, ja se edistää omalta osaltaan AMKin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja kullakin numerolla on pääteemat. Lehdessä julkaistaviin tieteellisiin artikkeleihin pyydetään vertaisarviointi.

Pohjoisen tekijät - Lapin AMKin blogi

Pohjoisen tekijät on asiantuntijablogi, jossa julkaistaan Lapin AMKin toimintaa ja toimintaympäristöä käsitteleviä ajankohtaisia kirjoituksia. Kirjoitukset perustuvat Lapin AMKin työntekijöiden tekemään asiantuntija- tai tutkimustyöhön. Blogin tarkoituksena on yleistajuisen tiedon levittämisen lisäksi laatia tilannekuvaa ja analysoida erityisesti Lapin kehitystrendejä. Blogin toimituskunnan muodostaa Lapin AMKin julkaisutyöryhmä.

Lapin AMK julkaisusarja

Lapin AMKin julkaisusarjojen uusimmat julkaisut 

Lumen-lehti

Lumen-lehden uusin numero

Lumen

Pohjoisen tekijät

Pohjoisen tekijät -asiantuntijablogin uusimmat kirjoitukset

Lapin%20AMK%20pohjoisen%20tekijat%20blogikuvitus.jpg