Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajalle: Avoin julkaiseminen (Open Access)

Tavoitteena avoin tiede ja tutkimus

https://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/Avoin_tiede_ja_tutkimus.png

 

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa tutkimustulokset, tutkimusdata ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät olisivat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tällä pyritään parantamaan tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.

 

Lisätietoa:

Avoimen julkaisemisen edut

 • lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta

 • lisää vuorovaikutusmahdollisuuksia

 • lisää todennäköisyyttä tulla viitatuksi

 • parantaa tutkimuksen laatua

 • edistää yritysten toimintamahdollisuuksia ja innovaatioita

 • lisää rahoituksen vaikuttavuutta

 • edistää humanitääristä ajattelua ja tasavertaisuutta

 • edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa

 • lisää kansansivistystä

 • edistää globaalia hyvinvointia

ARENEn OA-suositus

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on edistää tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta. Julkisesti rahoitetun tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten tulee olla avoimesti kenen tahansa saavutettavissa. Lausuman mukaisesti ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien ja tutkijoiden edellytetään rinnakkaistallentavan tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Theseus-julkaisuarkistoon 1.1.2010 lähtien. Myös aiemmin julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamista suositellaan.

ARENE ry suosittaa, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia kuten kunkin koulutusalan Open Access -lehtiä ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja.

 

Arene ry:n Open Access -julkilausuma https://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/Arene.PNG

Avoimen julkaisemisen vaihtoehdot

https://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/Openaccess.png

Julkaisun avoimuudella tarkoitetaan, että se on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa.

 

https://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/Kultainen_neliö.PNGKultainen OA (Gold OA)
Julkaisu on vapaasti käytettävissä verkossa. Julkaisemisesta voidaan periä maksu (APC, article processing charge). Maksaja voi olla kirjoittaja, hänen työnantajansa tai tutkimuksen rahoittaja. Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On olemassa myös sellaisia OA-lehtiä, jotka eivät peri julkaisumaksuja.


https://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/Vihreä_neliö.PNGVihreä OA (Green OA, rinnakkaistallentaminen)
Julkaisu tai sen osa voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen. Kustantaja voi myös rajata sitä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Rinnakkaistallentamisesta ei aiheudu kirjoittajalle kustannuksia.

ResearchGate, Academia.edu ym. tutkijoiden yhteisöpalvelut eivät ole virallisia rinnakkaistallennuskanavia, koska ne eivät täytä esim. pysyvyyden vaatimusta. Rinnakkaistallentamisen oikeuksia voi tarkistaa Sherpa/Romeo palvelusta sekä kustantajien ja lehtien verkkosivuilta.
 

https://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/Vihreäpunainen_neliö.PNGHybridi OA
Kirjoittaja voi ostaa yksittäisen artikkelin avoimeksi maksamalla APC-maksun, joka on yleensä tuhansia euroja. Hybridilehti on eri asia kuin OpenAccess -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavana. Hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla.

Tiedon saatavuus –työryhmä (2011 – 2013) on laatinut kansalliset Open Access –periaatteet, joissa suositellaan joko vihreää tai kultaista OA-julkaisemista Hybridi-OA-julkaisemista ei suositella päällekkäiskustannusten vuoksi.

Avoimen julkaisemisen sanastoa

APC (article processing charge)
Käsittelymaksu / kirjaittajamaksu / julkaisumaksu, joka peritään kirjoittajalta, kun hän julkaisee artikkelin gold open access- tai hybridilehdessä.

Embargo 
Kustantajan määrittelemä viive- / karanteeniaika, jonka aikana aineistoa ei saa julkaista vapaasti verkossa. Embargo-aika alkaa joko elektronisen version tai painetun version ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargoaika on yleensä 6-36 kk.

Final published version (tai publisher PDF) 
Julkaisu siinä muodossa kuin kustantaja sitä sähköisesti jakelee

Institutional repository (tai Institutional server)
Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen avoin julkaisuarkisto, esim. Theseus

Post-print (myös final draft tai author-accepted version)
Viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt mahdollisen vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan taittotyö ei vielä näy.  Termissä oleva 'post' (jälkeen) koskee sisältöä, ei painamista. Versio on "in terms of content" eli sisällöllisesti sama kuin lopullisessa julkaisussa oleva artikkeli. Proof-vesileimalla varustettu versio ei enää täytä final draft -version kriteereitä (liian valmis).

Pre-print käsikirjoitusversio, jota ei ole vertaisarvioitu.

Kotimaisia julkaisuarkistoja

Avoimia julkaisuarkistoja

arXiv.org (fysiikka, kemia) vapaa

DOAB - Directory of Open Access Books vapaa Vertaisarvioituja tieteellisiä e-kirjoja eri tutkimusaloilta

PubMed (lääketiede) vapaa

RePEc (taloustieteet) vapaa

SSRN (yhteiskuntatieteet)vapaa

OpenDoar Maailmanlaajuinen avointen julkaisuarkistojen hakemisto  vapaa