Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajalle: Julkaisutietojen ilmoittaminen ja rinnakkaistallentaminen

Julkaisutietojen keruu – mistä on kyse?

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää julkaisutietoja korkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta ja yliopistollisilta sairaaloilta. Keräämisen tarkoitus on tuottaa tietopohjaa suomalaisen tutkimusjärjestelmän tutkimustoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Ministeriö käyttää korkeakouluilta kerättäviä julkaisutietoja tietopohjana yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitettavan perusrahoituksen laskennassa, mutta sen lisäksi muussakin tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannassa ja ohjauksessa.

Lapin AMKin henkilökuntaan kuuluvan tulee ilmoittaa julkaisutietonsa tiedonkeruuseen mahdollisimman pian julkaisun ilmestymisen jälkeen, sillä vain ilmoitetut julkaisut tulevat mukaan valtakunnallisiin tilastoihin ja huomioonotetuiksi OKM:n myöntämässä rahoituksessa.

 

Julkaisutyypistä riippuen julkaisutiedot ilmoitetaan joko JUSTUS-tallennuspalvelun kautta tai intrassa olevalla julkaisutietolomakkeella

Lisätietoa löytyy Lapin AMKin Avoimen TKI-toiminnan oppaasta.

 

Mitä julkaisutietoja kerätään?

Kaikkien Lapin AMKin henkilökunnan tutkimus- ja asiantuntijatyöhön liittyvien julkaisujen tiedot kerätään, mikäli ne täyttävät OKM:n kriteerit. 

Julkaisupisteen saaminen edellyttää, että

  • julkaisu on julkisesti kenen tahansa saatavilla 

  • julkaisukanavalla on tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista (ei omakustanteita)

  • julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa

  • tekijä on palvelusuhteessa Lapin AMKiin

  • julkaisu perustuu tekijän Lapin AMKissa tekemään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.

Julkaisuluokitukset

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan niiden muodon (julkaisutyyppi) ja sisällön (tieteenala) mukaan. Luokituksia käyttämällä pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.

Julkaisutyypit

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
Tieteelliset kirjat
Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan tekemät, ei opiskelijoiden)
H Patentit ja keksintöilmoitukset
Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Henkilökunnan tekemät opinnäytteet eivät kerrytä ammattikorkeakouluille julkaisupisteitä, vaikka niiden tiedot tilastoidaan.


Julkaisutietojen keruusta ja julkaisujen luokituksesta kerrotaan tarkemmin seuraavissa ohjeissa:

Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2018 (ohjeita mm. julkaisutyypin määrittelystä ja tieteenalaluokituksista)

Taide- ja av-aineiston määritelmät (F- ja I-luokat) 

Tieteenalaluokitus

Rinnakkaistallentaminen

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on edistää julkisesti rahoitetun TKI-toiminnan tulosten avointa saavutettavuutta, jotta tulokset olisivat kenen tahansa saatavilla ja hyödynnettävissä. Asiaan on ottanut kantaa myös ARENE Open Access -lausumassaan, jossa kannustetaan ammattikorkeakoulujen henkilökuntaa julkaisujen avoimuuteen. Lapin AMKissa saavutettavuuteen pyritään vastaamaan rinnakkaistallentamalla henkilökunnan tekemät julkaisut Theseukseen. Rinnakkaistallentamisella (green open access) tarkoitetaan, että alkuperäisessä julkaisukanavassa julkaisemisen lisäksi kopio julkaisusta tallennetaan avoimeen julkaisuarkistoon julkaisusopimusten sallimassa muodossa.

Mitä rinnakkaistallennetaan?

Rinnakkaistallentaminen koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja yksittäisiä artikkeleita. Myös monografioita ja ammatillisten aikakauslehtien artikkeleita ja voidaan rinnakkaistallentaa kustannussopimusten niin salliessa.

Rinnakkaistallentaminen koskee pääosin uusia artikkeleita, mutta myös vanhempia artikkeleita voidaan tallentaa Theseukseen.

Rinnakkaistallennusohje kirjoittajalle

  • Pyydä rinnakkaistallennuslupa julkaisun muilta mahdollisilta kirjoittajilta. Suullinen lupa riittää.

  • Pyydä luvat kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä kuin kirjoittaja itse) verkkotallentamiseen.

  • Pyydä rinnakkaistallennuslupa kustantajalta. Kirjaston yhteyshenkilö auttaa tarvittaessa luvan tarkistamisessa. 

  • Liitä artikkelin pdf-tiedosto (post-print, final draft, Accepted Author Manuscript, AAM) julkaisutietolomakkeelle julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä.  

 

Lapin AMKin kustantamat julkaisut ja Lumen-verkkolehden artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseukseen viestintäpalveluiden toimesta. Kirjaston yhteyshenkilö huolehtii muiden kuin Lapin AMKin kustantamien julkaisujen rinnakkaistallentamisesta.

Lisätietoa Lapin AMKin rinnakkaistallennusohjeessa

Theseus

Theseus – ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto

Julkaisuarkistosta löytyy Lapin AMKin henkilökunnan rinnakkastallennetut julkaisut.

https://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/51667/images/theseus_logo.png

JUULI

JUULI-julkaisutietoportaali

Julkaisutietoportaali kattaa yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisut vuodesta 2011 ja ammattikorkeakoulujen julkaisut vuodesta 2012. Valtion tutkimuslaitoksia on liittynyt mukaan vuosina 2014 ja 2015.sisältää 

http://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/Juuli.png

Sherpa/RoMEO

Palvelusta löytyy perustiedot pääasiassa ulkomaisten kustantajien ja yksittäisten lehtien rinnakkaistallennusoikeuksista, esim. minkä version kustantaja sallii rinnakkaistallennettavan.

http://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/8386/images/SHERPA-RoMEO-long-logo.gif

Kotimaiset kustantajat ja rinnakkaistallennus

Sivustolta löytyy kotimaisten tiedekustantajien linjaukset rinnakkaistallentamiseen.