Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Lapin ammattikorkeakoulussa - aineistonhallinnan opas: Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa ja muussa TKI-toiminnassa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien niitä tarvitsevien käytettävissä. Avoimuus lisää TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön verkostoitumista.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittainen saatavuus mahdollistaa yritysten, yhteisöjen, päätöksen tekijöiden sekä kansalaisten osallistumisen tutkimuksen tekemiseen ja TKI-toimintaan entistä enemmän.

Oppaan tavoitteena on kuvata avoin TKI-toiminta ja sen merkitys sekä antaa käytännön ohjeet ja toimintamallit avoimen TKI-toiminnan toteuttamiseen.  

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteita

  • Pääsääntöisesti kaikki aineistot, tulokset ja tuotokset ovat avoimia.
  • Aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat.
  • Avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa ts. tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä.
  • Luottamuksellisten/arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta huolehditaan.
  • Avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka pitää sisällään aineiston hallintaa, käyttöä, saatavuutta ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut.
  • Tulosten ja aineistojen avaamisesta aiheutuvat kustannukset huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

TKI-toiminnan painopisteet ammattikorkeakouluissa

Lähde: Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta: ARENEn rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportti. Helsinki: ARENE, 2016.

Uusia julkaisuja Theseuksessa

Loading ...

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit on koottu tietokantaan, jonka tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn.

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

AMK-lehti

TKI-uutisia

CENTRIA - Centria News
DIAK - Diaktori   Yhteisöpaja
HAAGA-HELIA - Signals / Global Signals   Pedagogi   Campus Live
HAMK - HAMK Unlimited
JAMK - JAMKin verkkolehdet
KAMK - Uutiskirje
KARELIA - Karelia.fi   Vasu
KyAMK - Koskinen
LAMK - Lahtinen  The Bay City News
Lapin AMK - Lumen
LAUREA - Kehittäjä
MAMK - REaD
OAMK - Aito
POLAMK - Research review
SAIMIA - Saimian sanomat
SAMK - Agora
Savonia - Savonian sanomat
SeAMK - @SeAMK  SEAMK NEWS
TAMK - TAMK.nyt   TAMK.today
TURKU AMK - Aurinkolaiva
ÅLAND - HögAvisan