Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Lapin ammattikorkeakoulussa - aineistonhallinnan opas: Hankkeen tulosten avaaminen ja julkaiseminen

Aineistojen avaaminen

Aineistojen avaaminen on tutkimusdatan, tutkimusmenetelmien ja tutkimusjulkaisujen avaamista avoimeen käyttöön.

Aineistojen avaamiseen liittyy erilaisia juridisia, ettisiä ja teknisiä seikkoja, joista pitää sopia ja olla tietoinen jo aineistonhallintasuunnitelmaa tehtäessä. Aineiston käyttöehdoista määrää aina tutkimusaineiston tekijä tai se, kenelle tekijä on siirtänyt oikeudet määrätä aineistosta. Aineistoilla voi perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen. Aineistojen julkisuutta säädellään lisensseillä eli käyttöluvilla tai muilla sopimuksilla.

TKI-hankkeissa on varmistettava, että julkaiseminen ei ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, henkilötietolain, tekijänoikeuslain tai hankkeeseen liittyvien muiden sopimusten vastaista.

Aina tutkimusdataa avattaessa on myös huomioitava, että ammattikorkeakoululle kriittistä tai arvokasta materiaalia ei avata ainakaan ennen avoimuuden tuottaman lisäarvon arviointia. Tutkimusdatan avaamisen suhteen on hyvä pitää ohjenuorana Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate ”As open as possible, as closed as necessary”.

Avoimen tieteen lähtökohtana on, että aineistot voidaan jakaa Creative Commons BY 4.0 lisenssillä.

Aineistojen avaamiseen liittyviä palveluja


Tietoarkiston Aila on osa kansallista avoimen tieteen ja tutkimuksen palvelukokonaisuutta.

Tietoarkisto vastaanottaa sähköisiä tutkimusaineistoja, jotka ovat jatkokäytettävissä tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa. Aineistot voivat olla sekä kvantitatiivisia eli numeerisia tai kvalitatiivisia eli puhetta, kuvaa tai tekstiä.

Tietoarkiston ohjeet tutkimusaineistojen tallennuksesta.


AVAA-julkaisualusta tarjoaa sovelluksia avointen tutkimusaineistojen hyödyntämiseen, kuten lataamiseen, tarkasteluun ja yhdistämiseen. Palveluun voi ladata aineistoja IDA:sta.

 

Kielipankki on kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus. Palveluista vastaa kansallinen FIN-CLARIN-konsortio, jonka muodostavat suomalaiset yliopistot ja tutkimusorganisaatiot.

 

EUDAT on European Data Infrastructuren ylläpitämä tallennus- ja jakopalvelu.

 

Cenodo on CERN:in ylläpitämä avointen julkaisujen ja datan tallennus- ja jakopalvelu.

 

re3data.org - Registry of Research Data Depositories on data-arkistojen hakupalvelu. Haku voidaan tehdä aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan.

 

Aineiston julkaisuprosessi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirjassa ohjeistetaan datan avaaminen seuraavasti:


1. Valitse ja valmistele aineisto
- Ota huomioon datan käyttötarve, laatu ja oikeellisuus, anonymisointivaatimukset, kuvailutiedot (metadata), tunnisteet, linkitys.
- Muuta data avoimeen, ja jos mahdollista, koneluettavaan formaattiin (tekninen avoimuus).

2. Liitä aineistoon mahdollisimman avoin lisenssi
- Aineistoille hyvä avoin lisenssi on CC-BY 4.0 tietokoneohjelmille MIT-lisenssi ja tietokannoille ja metadatalle CC0.
- Lisenssiin valintaan vaikuttavat myös organisaation politiikat, rahoittajan vaatimukset tai muut sopimukset.

3. Tallenna aineisto luotettavaan tallennuspaikkaan
- Valitse tallennuspaikka, jossa aineisto tai ainakin sen metatiedot ovat avoimesti nähtävillä, maksuttomasti saatavilla, koneluettavassa ja helposti ladattavassa muodossa sekä kenen tahansa löydettävissä ja hyödynnettävissä.
- Kotimaiset tallennuspalvelut, ulkomaiset tallennuspalvelut.

4. Kuvaile aineisto ja anna sille pysyväistunniste viimeistään nyt
- Aineiston kuvailutietojen eli metatietojen avulla käyttäjä voi arvioida aineiston soveltuvuutta käyttötarpeisiinsa.
- Kuvaileva metatieto kuvaa aineiston sisältöä ja luonnetta.
- Hallinnollinen metatieto aineiston hallinnan tekniset vaatimukset ja käyttöehdot.
- Rakenteellinen metatieto kuvaa tutkimusaineiston rakennetta ja sen järjestystä.
- Pysyväistunnistella (esi. URN tai DOI) varmistat aineiston löytyvyyden; jotkut palvelut, kuten Etsin ja IDA, generoivat sen automaattisesti.

5. Julkaise data
- Pohdi riittääkö pelkkä datan julkaiseminen vai voiko datan käyttöä helpottaa tarjoamalla myös sovelluksia.

Perehdy tarkemmin: Avoin tiede ja tutkimus: käsikirja. Tutkimusaineiston julkaisuprosessi.

 

Avaamisen hyödyt

Tutkimusaineistojen avaaminen edistää tutkimusaineistojen jatkokäyttöä. Tutkimuksen julkaisijat ja rahoittajat edellyttävät yhä useammin, että tutkimuksen tausta-aineistot ovat mahdollisimman avoimesti saatavissa.

Datan avaaminen

- tuo tutkijalle näkyvyyttä ja on osa tutkijan meritoitumista
- lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
- voi auttaa rahoituksen saamisessa
- nopeuttaa tutkimusta ja vähentää päällekkäistä työtä
- mahdollistaa uusia käyttötapoja
- helpottaa rahoittajien työtä
- lisää kaupallisia innovaatioita
- edistää demokratiaa

Muokattu lähteestä:  DATABASE at Postmasters, March 2009 by Michael Mandiberg / CCBY-SA

Tutkimusdatan avoimuuden hallinta esimerkiksi lisensoinnin avulla on kuitenkin suositeltavaa, jotta tutkija voi etukäteen määritellä omat oikeutensa dataan. - See more at: http://avointiede.fi/jakamisen-hyodyt#sthash.T8Z0WrE4.dpuf
Tutkimusdatan avoimuuden hallinta esimerkiksi lisensoinnin avulla on kuitenkin suositeltavaa, jotta tutkija voi etukäteen määritellä omat oikeutensa dataan. - See more at: http://avointiede.fi/jakamisen-hyodyt#sthash.T8Z0WrE4.dpuf

Creative Commons lisenssit

Aineistojen avaamisessa suositellaan lisenssejä, joiden avulla tutkija voi itse määritellä datansa julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia. On myös tärkeä huomioida rahoittajien ja tutkimusorganisaation ohjeistukset ja vaatimukset, lain ja tutkimusetiikan lisäksi.

Avoin tiede ja tutkimus -hanke suosittelee tutkimusjulkaisuille ja -datalle Creative Commons 4.0 (CC-BY-4.0) lisenssiä.

Lisenssin valitsin.