Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Aineistonhallintasuunnitelma - laatiminen, muokkaaminen ja tallentaminen

Lapin AMKin TKI-toimintaohjeiden mukaisesti aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä.  

 • Rahoittajan niin vaatiessa, aineistonhallintasuunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa (esim. Suomen akatemia, Business Finland, Horizon 2020).
 • Mikäli rahoittaja ei vaadi aineistonhallintasuunnitelmaa hakuvaiheessa, se tehdään rahoituspäätöksen myöntämisen jälkeen.
 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa voi täydentää tai muokata hankkeen aikana.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa käsitellään hankkeen aloituspalaverissa.
 • Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan  Repoon hankkeen dokumenttikansioon.

DMPTuuli - aineistonhallinnan suunnittelun työkalu

Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).

DMPTuuli työkalun sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan FAIR-periaatteiden mukaisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Työkalu sisältää myös vinkkejä hyvistä aineistonhallintakäytännöistä.

Kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin:

 • aineiston yleiskuvaus
 • eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
 • dokumentointi ja metatiedotDMPTuuli
 • tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 • aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä

 

Kun otat DMPTuuli työkalun käyttöön

 • Luo palveluun oma tili (Create account).
 • Liitä HAKA-tunnus käyttäjätietoihisi, jos haluat jatkossa kirjautua palveluun HAKA-tunnuksilla (Edit profile).
 • Valitse "Create a new plan".
 • Kirjoita projektin nimi.
 • Valitse organisaatioksi Lapland University of Applied Sciences.
 • Valitse rahoittaja.

 

DMPTuulin kirjautumissivu ja ohjeet ovat englanniksi. Kansalliset datanhallinnan ohjeet 2020 suomeksi löytyy intrasta.

Tuuli-projektin wiki-sivustolta löydät aiheesta enemmän tietoa mm. datanhallinnan päivitetyt kansalliset ohjeet suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Sivustolta löytyy myös Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datanhallinnan suunnitteluun.