Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Aineistonhallintasuunnitelma - laatiminen, muokkaaminen ja tallentaminen

Lapin AMKin TKI-toimintaohjeiden mukaisesti aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä.  

 • Rahoittajan niin vaatiessa, aineistonhallintasuunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa (esim. Suomen akatemia, Business Finland, Horizon 2020).
 • Mikäli rahoittaja ei vaadi aineistonhallintasuunnitelmaa hakuvaiheessa, se tehdään rahoituspäätöksen myöntämisen jälkeen.
 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa voi täydentää tai muokata hankkeen aikana.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa käsitellään hankkeen aloituspalaverissa.
 • Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan  Repoon hankkeen dokumenttikansioon.

DMPTuuli - aineistonhallinnan suunnittelun työkalu

Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).

DMPTuuli työkalun sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan FAIR-periaatteiden mukaisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Työkalu sisältää myös vinkkejä hyvistä aineistonhallintakäytännöistä.

Kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin:

 • aineiston yleiskuvaus
 • eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
 • dokumentointi ja metatiedotDMPTuuli
 • tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 • aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä

 

Kun otat DMPTuuli työkalun käyttöön

 • Luo palveluun oma tili (Create account).
 • Liitä HAKA-tunnus käyttäjätietoihisi, jos haluat jatkossa kirjautua palveluun HAKA-tunnuksilla (Edit profile).
 • Valitse "Create a new plan".
 • Kirjoita projektin nimi.
 • Valitse organisaatioksi Lapland University of Applied Sciences.
 • Valitse rahoittaja.

 

DMPTuulin kirjautumissivu ja ohjeet ovat englanniksi. Kansalliset datanhallinnan ohjeet 2020 suomeksi löytyy intrasta.

Tuuli-projektin wiki-sivustolta löydät aiheesta enemmän tietoa mm. datanhallinnan päivitetyt kansalliset ohjeet suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Sivustolta löytyy myös Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datanhallinnan suunnitteluun.