Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Rahoittajien avoimuutta koskevia vaatimuksia

Useat tutkimusrahoittajat ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Täten rahoituksen ehtoihin voi sisältyä vaatimuksia, jotka liittyvät

 • aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen,
 • data-aineistojen avaamiseen myös muiden käyttöön tai
 • julkaisujen avoimeen saatavuuteen.

Kaikilla rahoittajilla ei ole vielä avoimuutta koskevia vaatimuksia eivätkä ne vaadi rahoittamilleen hankkeille aineistonhallintasuunnitelmaa. Esimerkiksi Euroopan Unionin rakennerahastojen ehdoissa näitä vaatimuksia ei toistaiseksi esitetä. Lapin AMKin käytäntöjen mukaisesti, aineistohallintasuunnitelma tehdään kaikille hankkeille viimeistään siinä vaiheessa, kun hanke on saanut rahoituksen.

Rahoittajien ohjeita

Business Finland edellyttää avointa tieteellistä julkaisemista.

 • Julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia, kun ne syntyvät projektin aikana. Kustannukset on hyvä sisällyttää kustannusarvioon jo projektin suunnitteluvaiheessa.
 • Business Finland ei suosittele julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa, jossa julkaisija saa sekä lehden tilausmaksun että korvauksen avoimesti julkaisemastaan artikkelista
 • Rahoituksen saajan tulee huolehtia projektiin liittyvien tausta-aineistojen, projektissa syntyvien tutkimusaineistojen ja -tiedon sekä tulosten hallinnoinnista tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin projektista aikaansaatavaa tietoa ja tuloksia voidaan mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää jatkossa. Osana projektisuunnitelmaa tulee olla aineistonhallintasuunnitelma.

Business Finlandin ohjeet avoimesta tieteellisestä jukaisemisesta

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen.
 

 • Kultaisella mallilla julkaisemiseen voi käyttää Suomen Akatemian myöntämää rahoitusta tutkimuskuluina. 
 • Tutkimusrahoituksella voi kattaa myös niin sanotun hybridimallisen julkaisun kuluja.
 • Suomen Akatemia edellyttää lisäksi, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa.

Tarkemmat tiedot avoimen julkaisemisen tavoista löydät tämän oppaan Avoin julkaiseminen -välilehdeltä.

 

 • Tutkimusaineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen. Jos tutkimusaineistoa ei voi avata jatkokäytettäväksi, sen metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun.
 • Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen (tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen) aineistonhallintasuunnitelma.

Euroopan tutkimusneuvosto ( European Research Council) ja Horizon 2020 -ohjelman pilottiprojekti edellyttää tieteellisten, vertaisarvioitujen artikkelien avointa julkaisemista. Muiden tieteellisten julkaisutyyppien avoimuutta suositellaan.

Horizon 2020 -ohjelma edellyttää tutkimusaineistojen avaamista ja Euroopan tutkimusneuvosto suosittelee niiden avaamista.

 

Horizon 2020 ohjeet: Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) ohjeet: Open Access Guidelines for research results funded by the ERC

 

Tietokanta, josta voi hakea rahoittajien vaatimuksia datan ja julkaisujen avaamiselle.

Sherpa / Juliet Research funders' open access policies