Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Julkaisut hankesuunnitelman tukena

 

Hyödynnä hankesuunnitelman tekemisessä monipuolisesti erilaisia tiedonhakupalveluita.

  • Lapin korkeakoulukirjaston sivuilta löytyy kootusti tietoa erilaisista tiedonlähteistä.
  • Voit tarvittaessa varata tiedonhaun ohjausajan informaatikolta

Avoimen verkon aineistojen etsiminen

Tieteen avoimuuden vaatimusten myötä avoimien julkaisujen määrä verkossa on lisääntynyt, mutta suuri osa esimerkiksi tutkimusartikkeleista on edelleen maksullisissa palveluissa. On kuitenkin olemassa vaihtoehtoisia väyliä tiedeartikkeleiden hankkimiseksi:

6+(1) vaihtoehtoista tapaa löytää tutkimusartikkeli (Päällysaho, S. & Latvanen, J. 2019)


Tyypillisiä avoimien aineistojen hakupaikkoja ovat mm. korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisuarkistot, joihin on tallennettu sekä opinnäytetöitä että henkilökunnan julkaisuja. Henkilökunnan julkaisuihin sisältyvät myös ns. rinnakkaistallenteet eli julkaisut, jotka on julkaistu esimerkiksi tieteellisessä lehdessä ja sen lisäksi tallennettu kustantajan luvalla julkaisuarkistoon.

Hakukoneita ja työkaluja avoimen tiedon hakemiseen ja julkaisemiseen

Avoimia tutkimuslehtiä

Journal.fi

Ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisu, joka viestittää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä ammattikorkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta kaikille kiinnostuneille.    

Liiketalouden tutkimusartikkeleita julkaiseva lehti, jota kustantaa Suomen kauppatieteellisten yliopistojen yhdistys.   

  • Open Access -tiedelehti, jonka vertaisarviointiprosessissa ei oteta kantaa artikkelien tieteelliseen merkittävyyteen: tavoitteena on vain varmistaa, että julkaistava teksti on metodeiltaan ja muodoltaan tieteellisten käytäntöjen mukainen.
  • Tieteellisen merkittävyyden arviointi perustuu julkaisemisen jälkeen käytävään keskusteluun.    
  • Perii kirjoittajamaksuja.

Yliopistojen ja korkeakoulujen julkaisuarkistoja - henkilökunnan julkaisuja ja opinnäytetöitä

Julkishallinnon ja tutkimuslaitosten julkaisuja

Kansainvälisiä opinnäytetöiden julkaisuarkistoja

Opinnäytteitä ja väitöskirjoja ympäri maailmaa vapaasti verkossa. Mukana myös suomalaisia.