Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Sopimuksissa huomioitavaa

Hankkeessa kerättyjen aineistojen ja syntyvien tulosten avoin hyödyntäminen edellyttää, että avoimuudelle on luotu perusta jo hankkeen alussa.

Avoimuuden edellytyksiä luodaan mm.

  • informoimalla tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankkimalla lupa aineistojen säilyttämiselle ja avaamiselle
  • ottamalla huomioon tietosuojalainsäädäntö sekä salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto
  • sopimalla aineiston omistajuudesta, säilytysvastuusta ja käyttöoikeuksista
  • sopimalla avointen julkaisukanavien hyödyntämisestä tulosten julkaisemisessa
  • sopimalla kuka päättää aineistojen ja tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta
  • sopimalla aineistojen säilyttämisen ja avaamisen resurssoinnista
  • noudattamalla rahoittajan antamia ohjeita ja vaatimuksia.

Edellä mainitut asiat ovat keskeinen osa aineistonhallintasuunnitelmaa. Niihin tulee kiinnittää huomiota jo hankkeen aiesopimuksessa ja myöhemmin tehtävässä yhteistyösopimuksessa.

Lapin AMKin hanketoimintaan liittyviä sopimusmalleja löytyy intrasta.