Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Sopimuksissa huomioitavaa

Hankkeessa kerättyjen aineistojen ja syntyvien tulosten avoin hyödyntäminen edellyttää, että avoimuudelle on luotu perusta jo hankkeen alussa.

Avoimuuden edellytyksiä luodaan mm.

  • informoimalla tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankkimalla lupa aineistojen säilyttämiselle ja avaamiselle
  • ottamalla huomioon tietosuojalainsäädäntö sekä salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto
  • sopimalla aineiston omistajuudesta, säilytysvastuusta ja käyttöoikeuksista
  • sopimalla avointen julkaisukanavien hyödyntämisestä tulosten julkaisemisessa
  • sopimalla kuka päättää aineistojen ja tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta
  • sopimalla aineistojen säilyttämisen ja avaamisen resurssoinnista
  • noudattamalla rahoittajan antamia ohjeita ja vaatimuksia.

Edellä mainitut asiat ovat keskeinen osa aineistonhallintasuunnitelmaa. Niihin tulee kiinnittää huomiota jo hankkeen aiesopimuksessa ja myöhemmin tehtävässä yhteistyösopimuksessa.

Lapin AMKin hanketoimintaan liittyviä sopimusmalleja löytyy intrasta.