Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Hankeen toteutus avoimuutta edistäen

Kun hankkeessa on useita toimijoita ja kumppaneita, hankkeen työtavoista sekä aineistojen tallentamisen ja säilyttämisen käytänteistä tulee sopia kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa:

  • kerätään aineistoa varten tarvittavat luvat
  • huomioidaan tutkittavien informointi (kts. kohta tutkittavien informointi)
  • analysoidaan aineistoa
  • tallennetaan aineistoa hyvien tallennuskäytäntöjen mukaisesti huomioiden tietosuoja- ja tietoturvaohjeet
  • viestitään mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemisestä
  • avataan tarvittaessa dataa tai sen osia