Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Hankeen toteutus avoimuutta edistäen

Kun hankkeessa on useita toimijoita ja kumppaneita, hankkeen työtavoista sekä aineistojen tallentamisen ja säilyttämisen käytänteistä tulee sopia kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa:

  • kerätään aineistoa varten tarvittavat luvat
  • huomioidaan tutkittavien informointi (kts. kohta tutkittavien informointi)
  • analysoidaan aineistoa
  • tallennetaan aineistoa hyvien tallennuskäytäntöjen mukaisesti huomioiden tietosuoja- ja tietoturvaohjeet
  • viestitään mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemisestä
  • avataan tarvittaessa dataa tai sen osia