Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Aineistonkeruu

Tyypillisiä TKI-toiminnassa kerättäviä aineistoja ovat:

 • kysely- ja haastatteluaineistot
 • erilaisten työpajojen ja Living Labien aineistot
 • tekstiaineistot
 • erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
 • kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
 • palauteaineistot

Tutkimusaineisto voidaan määritellä TKI-hankkeessa tuotettavaksi ja käytettäväksi
materiaaliksi, jota analysoimalla pyritään hankkeen tavoitteeseen. Tutkimuksen läpinäkyvyyden, luotettavuuden, toistettavuuden ja todennettavuuden vuoksi on pystyttävä osoittamaan, mihin aineistoon tutkimuksen tulokset perustuvat Tämä koskee myös TKI-hankkeissa toteutettuja tutkimuksia.

Kaikkea aineistoa ei välttämättä tarvitse kerätä itse. Sopivaa aineistoa voi olla tarjolla, kuten esimerkiksi rekisteriaineistot tai erilaiset data-arkistoista saatavilla olevat avoimet datat.

Aineistojen keruutapoja

 • Kvantitatiivisia aineistoja voidaan kerätä haastattelemalla, postikyselyinä, verkkokyselyinä, poimimalla tiedot erilaisista lähdedokumenteista tai mittaamalla.
 • Kvalitatiivinen aineisto kuten haastattelut, ryhmähaastattelut ja asiakas- ja asiointitilanteet kerätään yleensä tallentaen ne ääni- tai äänikuvatiedostoiksi.
 • Kirjoitukset kerätään tavallisesti kirjoituspyyntöjen tai -kutsujen avulla sähköpostitse, kirjepostitse tai tarkoitusta varten luodun verkkosivuston kautta.
 • Virallisista dokumenteista suurin osa saadaan suoraan verkkopalveluiden kautta, osa  vain erikseen pyytämällä  tai anomalla lupaa niiden tutkimuskäyttöön.
 • Rekisteriaineistojen saaminen edellyttää lupamenettelyä. Ohjeita lupien hakemiseen saa Rekisteritutkimuksen tukikeskuksesta.
 • TKI-hankkeessa aineisto voidaan kerätä ja tallentaa itse tai aineisto voidaan tilata joltain tiedonkeruu- tai haastatteluorganisaatiolta. Jos  tiedonkeruu päätetään ostaa ulkopuolelta, tarjouspyyntö tulee lähettää usealle tiedonkeruuorganisaatiolle. Tarjouspyyntö tulee laatia  hankkeen aineistonhallintasuunnitelman mukaiseksi. 

Tutustu Tietoarkiston ohjeisiin Aineistonhallinnan suunnittelu - Aineisto.

Onko sopivaa tutkimusaineistoa jo olemassa?

 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen yleistyessä myös datan avaaminen eli sen jatkokäyttöön tarjoaminen lisääntyy. Aikaisemmissa tutkimuksissa, kerättyjä sekä esimerkiksi viranomaisten tai yritysten julkaisemia datoja löytyy erilaisista data-arkistoista.
   
 • Alla olevaan valikkoon on koottu linkkejä kansallisiin ja kansainvälisiin data-arkistoihin. Sieltä löytyy tiedot myös kansallisista tutkimusinfrastruktuureista ja ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöistä sekä -infrastruktuureista.

Data-arkistot ja datan hakupalvelut

 • Etsin on kotimainen Fairdata-palvelukokonaisuuteen sisältyvä tutkimusaineistojen hakupalvelu, joka sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja.
 • Aineistojen kuvailutiedot ovat kaikille avoimia.
 • Aineiston omistaja päättää miten ja kuka varsinaisen tutkimusaineiston saa käyttöönsä.
 • Etsin on riippumaton aineiston tallennuspaikasta.
 • Kirjautuminen tapahtuu HAKA-tunnuksilla.

 

 

 

 

 • Ailan hakupalvelulla voit etsiä tallennettuja tutkimusaineistoja sekä niiden suomen- ja englanninkieliset kuvailutietoja.
 • Aineistojen selaaminen, hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen on täysin vapaata ja maksutta saatavissa.
 • Osa aineistoista on myös avoimesti ladattavissa, osa edellyttää käyttöoikeuksia.
 • Kielipankissa on laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja, joista voi tehdä monipuolisia hakuja.
 • Aineistoja voi tutkia ja käsitellä virtuaalisessa työtilassa Kielipankin työkaluin tai ladata omalle koneelle.
 • Lapin AMKin hankkeissa kerättyjen aineistojen kuvailutiedot löytyvät Repon Aineistot-tietokannasta.
 • Kuvailutiedot löytyvät Lapin AMKin verkkosivuilta.
 • EUDAT-B2FIND on eurooppalainen aineistojen kuvailu- eli metatietokanta.
 • Palvelu on on osa laajempaa Horizon 2020 -rahoituksella toteutettua kokonaisuutta.
 • Euroopan dataportaalista pääsee keskitetysti EU-maiden viranomaisten tuottamaan data-aineistoon.
 • Portaalia voi käyttää kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
 • EU:n avoimen datan portaali sisältää EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaa data-aineistoa.
 • Data on vapaasti käytettävissä ja uudelleenkäytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
 • re3data.org (Registry of Research Data Depositories) on data-arkistojen hakupalvelu.
 • Hakupalvelusta voi etsiä aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan.