Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Aineistonkeruu

Tyypillisiä TKI-toiminnassa kerättäviä aineistoja ovat:

 • kysely- ja haastatteluaineistot
 • erilaisten työpajojen ja Living Labien aineistot
 • tekstiaineistot
 • erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
 • kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
 • palauteaineistot

Tutkimusaineisto voidaan määritellä TKI-hankkeessa tuotettavaksi ja käytettäväksi
materiaaliksi, jota analysoimalla pyritään hankkeen tavoitteeseen. Tutkimuksen läpinäkyvyyden, luotettavuuden, toistettavuuden ja todennettavuuden vuoksi on pystyttävä osoittamaan, mihin aineistoon tutkimuksen tulokset perustuvat Tämä koskee myös TKI-hankkeissa toteutettuja tutkimuksia.

Kaikkea aineistoa ei välttämättä tarvitse kerätä itse. Sopivaa aineistoa voi olla tarjolla, kuten esimerkiksi rekisteriaineistot tai erilaiset data-arkistoista saatavilla olevat avoimet datat.

Aineistojen keruutapoja

 • Kvantitatiivisia aineistoja voidaan kerätä haastattelemalla, postikyselyinä, verkkokyselyinä, poimimalla tiedot erilaisista lähdedokumenteista tai mittaamalla.
 • Kvalitatiivinen aineisto kuten haastattelut, ryhmähaastattelut ja asiakas- ja asiointitilanteet kerätään yleensä tallentaen ne ääni- tai äänikuvatiedostoiksi.
 • Kirjoitukset kerätään tavallisesti kirjoituspyyntöjen tai -kutsujen avulla sähköpostitse, kirjepostitse tai tarkoitusta varten luodun verkkosivuston kautta.
 • Virallisista dokumenteista suurin osa saadaan suoraan verkkopalveluiden kautta, osa  vain erikseen pyytämällä  tai anomalla lupaa niiden tutkimuskäyttöön.
 • Rekisteriaineistojen saaminen edellyttää lupamenettelyä. Ohjeita lupien hakemiseen saa Rekisteritutkimuksen tukikeskuksesta.
 • TKI-hankkeessa aineisto voidaan kerätä ja tallentaa itse tai aineisto voidaan tilata joltain tiedonkeruu- tai haastatteluorganisaatiolta. Jos  tiedonkeruu päätetään ostaa ulkopuolelta, tarjouspyyntö tulee lähettää usealle tiedonkeruuorganisaatiolle. Tarjouspyyntö tulee laatia  hankkeen aineistonhallintasuunnitelman mukaiseksi. 

Tutustu Tietoarkiston ohjeisiin Aineistonhallinnan suunnittelu - Aineisto.

Onko sopivaa tutkimusaineistoa jo olemassa?

 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen yleistyessä myös datan avaaminen eli sen jatkokäyttöön tarjoaminen lisääntyy. Aikaisemmissa tutkimuksissa, kerättyjä sekä esimerkiksi viranomaisten tai yritysten julkaisemia datoja löytyy erilaisista data-arkistoista.
   
 • Alla olevaan valikkoon on koottu linkkejä kansallisiin ja kansainvälisiin data-arkistoihin. Sieltä löytyy tiedot myös kansallisista tutkimusinfrastruktuureista ja ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöistä sekä -infrastruktuureista.

Data-arkistot ja datan hakupalvelut

 • Etsin on kotimainen Fairdata-palvelukokonaisuuteen sisältyvä tutkimusaineistojen hakupalvelu, joka sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja.
 • Aineistojen kuvailutiedot ovat kaikille avoimia.
 • Aineiston omistaja päättää miten ja kuka varsinaisen tutkimusaineiston saa käyttöönsä.
 • Etsin on riippumaton aineiston tallennuspaikasta.
 • Kirjautuminen tapahtuu HAKA-tunnuksilla.

 

 

 

 

 • Ailan hakupalvelulla voit etsiä tallennettuja tutkimusaineistoja sekä niiden suomen- ja englanninkieliset kuvailutietoja.
 • Aineistojen selaaminen, hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen on täysin vapaata ja maksutta saatavissa.
 • Osa aineistoista on myös avoimesti ladattavissa, osa edellyttää käyttöoikeuksia.
 • Kielipankissa on laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja, joista voi tehdä monipuolisia hakuja.
 • Aineistoja voi tutkia ja käsitellä virtuaalisessa työtilassa Kielipankin työkaluin tai ladata omalle koneelle.
 • Lapin AMKin hankkeissa kerättyjen aineistojen kuvailutiedot löytyvät Repon Aineistot-tietokannasta.
 • Kuvailutiedot löytyvät Lapin AMKin verkkosivuilta.
 • EUDAT-B2FIND on eurooppalainen aineistojen kuvailu- eli metatietokanta.
 • Palvelu on on osa laajempaa Horizon 2020 -rahoituksella toteutettua kokonaisuutta.
 • Euroopan dataportaalista pääsee keskitetysti EU-maiden viranomaisten tuottamaan data-aineistoon.
 • Portaalia voi käyttää kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
 • EU:n avoimen datan portaali sisältää EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaa data-aineistoa.
 • Data on vapaasti käytettävissä ja uudelleenkäytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
 • re3data.org (Registry of Research Data Depositories) on data-arkistojen hakupalvelu.
 • Hakupalvelusta voi etsiä aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan.