Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Hankeen tulosten hallinta avoimuutta edistävästi

Hankkeen tulosten hallinnassa

  • kiinnitetään huomiota siihen, että tulokset ovat löydettävissä, ymmärrettävissä ja tarvittaessa uudelleenkäytettävissä
     
  • huolehditaan julkaisujen, hankkeessa kerättyjen aineistojen ja muiden mahdollisten hanketyössä syntyneiden tulosten säilytyksestä ja löydettävyydestä
     
  • julkaisujen tiedot ilmoitetaan intrassa olevan julkaisulomakkeen välityksellä julkaisutiedonkeruuseen ja julkaisut tallennetaan mahdollisuuksien mukaan Theseukseen
     
  • aineistojen kuvailutiedot tallennetaan Repoon ja aineistot Lapin AMKin käyttöoikeuksin suojatuille verkkolevyille.