Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Hankeen tulosten hallinta avoimuutta edistävästi

Hankkeen tulosten hallinnassa

  • kiinnitetään huomiota siihen, että tulokset ovat löydettävissä, ymmärrettävissä ja tarvittaessa uudelleenkäytettävissä
     
  • huolehditaan julkaisujen, hankkeessa kerättyjen aineistojen ja muiden mahdollisten hanketyössä syntyneiden tulosten säilytyksestä ja löydettävyydestä
     
  • julkaisujen tiedot ilmoitetaan intrassa olevan julkaisulomakkeen välityksellä julkaisutiedonkeruuseen ja julkaisut tallennetaan mahdollisuuksien mukaan Theseukseen
     
  • aineistojen kuvailutiedot tallennetaan Repoon ja aineistot Lapin AMKin käyttöoikeuksin suojatuille verkkolevyille.