Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Aineistojen kuvailutietojen tallentaminen

Hankkeissa kerättyjen aineistojen kuvailutieto eli metatieto

 • kuvaa mm. kerätyn aineiston aihetta ja määrää sekä omistus- ja käyttöoikeutta.
 • auttaa tietämään, millaisia aineistoja Lapin AMKin hankkeissa on kerätty.
 • auttaa hahmottamaan tutkimuksen sisällön kokonaiskuvaa ja arvioimaan tiedon merkitystä.

Kuvailutietojen tallennusvaatimus koskee mm. seuraavia aineistoja:

 • kysely- ja haastatteluaineistot
 • erilaisten työpajojen ja living labien aineistot
 • tekstiaineistot
 • erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
 • kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
 • palauteaineistot
   

Projektipäällikkö huolehtii siitä, että hankkeessa kerätyn aineiston kuvailutieto tulee tallennetuksi asianmukaisella tavalla. Aineistojen kuvailutiedot tallennetaan ensisijaisesti REPOon.

 • Mikäli aineistolle halutaan laajempaan näkyvyyttä, tiedot kannattaa tallentaa myös valtakunnalliseen ETSIN-palveluun, josta aineiston kuvailutieto saa myös pysyvän tunnisteen.
   
 • Avoimuuden näkökulmasta on tärkeää, että aineistojen kuvailutiedot ovat julkisesti saatavissa, vaikka itse aineisto ei olisikaan vapaasti ladattavissa. Kuvailutiedot Lapin AMKin sivuilla.

Kuvailutietojen tallentaminen REPOon

 • Aineistot-tietokantaan siirrytään REPOn etusivun vasemmassa reunassa olevasta painikkeesta. Tallennus aloitetaan toiminolla "Lisää rivi", joka löytyy aineistolistauksen lopusta.

 

Aineistojen kuvailussa noudatetaan seuraavaa formaattia ja ohjeistusta:

 

Aineiston nimi Anna aineistolle mahdollisimman kuvaava nimi
Aineiston kuvaus Kuvaa aineiston sisältö mahdollisimman informatiivisesti. Kuvauksessa on hyvä kertoa, mitä aineistoa on kerätty, miten sitä on kerätty ja kuinka paljon sitä on. Tavoitteena on, että kuvauksen perusteella lukija saa hyvän käsityksen siitä, millaisesta aineistosta on kyse.
Aineiston keruutapa Valitse keruutapa valmiista vaihtoehdoista. Jos valitset kohdan muu, tarkenna vastaustasi.
Asiasanat Kuvaa aineistosi sisältö asiasanoilla.  

Valitse asiasanat Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta https://finto.fi/ysa/fi/
Voit  tarvittaessa käyttää myös muita sanoja, jos asiasanastosta ei löydy sopivaa. Lisää uusi asiasana kohtaan Asiasanat muu.

Kieli Valitse aineiston kieli
Aineiston keruuaika alkupvm

Anna päivämäärä, jolloin aineistonkeruu on alkanut

Aineiston keruuaika loppupvm

Anna päivämäärä, jolloin aineistonkeruu on päättynyt

Omistaja Kuka aineiston omistaa? Omistaja on henkilö tai organisaatio, joka päättää aineiston käytöstä. Jos aineisto on kerätty julkisesti rahoitetussa hankkeessa, omistaja on usein organisaatio. Yhteishankkeissa omistajuuteen otetaan yleensä kantaa yhteistyösopimuksessa.
Lisenssi

Suositelluin lisenssi avoimille tietoaineistoille on Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) –lisenssi. Se tarkoittaa sitä, että dataa voi vapaasti käyttää korvauksetta ja jatkojalostaa. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan. Halutessasi voit valita myös muun lisenssiin. Ohjeita lisenssin valintaan löytyy Creative Commons -sivustolta: https://creativecommons.fi/

Lisätietoja käyttöluvasta Valitse onko aineisto käytettävissä vapaasti vai lupaa pyytämällä.
Tieteenalat

Valitse aineistosi tieteenala (Tilastokeskus Tieteenala 2010-luokitus)

Julkaise Internetissä Valitsemalla tämän kohdan, aineistosi kuvailutiedot näkyvät Lapin AMKin verkkosivuilla Avoin TKI-toiminta.
Julkaisut

Kirjaa ylös kaikki ne julkaisut, jotka perustuvat kerättyyn aineistoon.

Pysyvä tunniste Jos aineistollasi on pysyvä tunniste, merkitse se tähän.  Aineistosi saa pysyvän tunnisteen, jos tallennat sen johonkin kansalliseen tai kansainväliseen data-arkistoon, esim. Tietoarkisto, IDA, Zenodo.
Aineiston henkilöt Valitse pudotusvalikosta henkilöt jotka ovat suoraan osallistuneet aineiston keräämiseen, analysointiin, julkaisemiseen tms. Klikkaa valinnan jälkeen ”Lisää” -painiketta.
Aineiston projektit

Valitse pudotusvalikosta aineistoon liittyvät projektit. Klikkaa valinnan jälkeen ”Lisää” -painiketta