Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Fairdata-palvelut

Kansallinen Fairdata-palvelukokonaisuus koostuu palveluista, jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa.

 • Fairdata-palvelu koostuu neljästä osasta:
  • tutkimusdatan käsittely- ja säilytyspalvelu  IDA
  • tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
  • tutkimusaineistojen kuvailutyökalu Qvain 
  • pitkäaikaissäilytyksen palvelu Fairdata PAS

 

 • Palvelu toteuttaa Fairdata-periaatteita, joiden mukaan tutkimusaineiston tulee olla löydettävissä, saatavissa, yhteentoimivaa ja uudellenkäytettävää.

 

 

IDA - tutkimusaineistojen säiltyspalvelu

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan

 • tallettamiseen,
 • jakamiseen käyttäjäryhmän kesken,
 • säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa sekä
 • julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.
 • Tallennustila on ilmaista.

Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan julkaista muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla pian julkaistavilla palveluilla. Ennen julkaisemista jäädytetylle datalle lisätään kuvailutietoja myöhemmin julkaistavassa Qvain-palvelussa. Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä  Etsin-hakupalvelusta. Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.

Ohjeet IDA-säilytystilan hakemiseen

IDAn käyttöohjeet 1/2

IDAn käyttöohjeet 2/2