Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Fairdata-palvelut

Kansallinen Fairdata-palvelukokonaisuus koostuu palveluista, jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa.

 • Fairdata-palvelu koostuu neljästä osasta:
  • tutkimusdatan käsittely- ja säilytyspalvelu  IDA
  • tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
  • tutkimusaineistojen kuvailutyökalu Qvain 
  • pitkäaikaissäilytyksen palvelu Fairdata PAS

 

 • Palvelu toteuttaa Fairdata-periaatteita, joiden mukaan tutkimusaineiston tulee olla löydettävissä, saatavissa, yhteentoimivaa ja uudellenkäytettävää.

 

 

IDA - tutkimusaineistojen säiltyspalvelu

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan

 • tallettamiseen,
 • jakamiseen käyttäjäryhmän kesken,
 • säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa sekä
 • julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.
 • Tallennustila on ilmaista.

Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan julkaista muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla pian julkaistavilla palveluilla. Ennen julkaisemista jäädytetylle datalle lisätään kuvailutietoja myöhemmin julkaistavassa Qvain-palvelussa. Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä  Etsin-hakupalvelusta. Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.

Ohjeet IDA-säilytystilan hakemiseen

IDAn käyttöohjeet 1/2

IDAn käyttöohjeet 2/2