Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Dataan viittaaminen

Dataan viitataan samojen periaatteiden mukaisesti kuin julkaisuihinkin. Dataviittauksilla varmistetaan, että muut löytävät aineiston ja tekijä saa aineistonsa käytöstä meriittiä.

Dataviitteen tärkeimmät osat ovat:

  • Tekijä(t)
  • Nimi – tutkimusaineiston nimi
  • Päiväys – vuosi, jona tutkimusaineisto lisättiin arkistoon
  • Julkaisija / Jakaja
  • Version numero – käytetään tapauksissa, joissa on saatavilla useita versioita
  • Linkki – suositellaan pysyvää digitaalista tunnistetta, esimerkiksi DOI tai URN


Kun aineiston tietoja tallennetaan Lapin AMKin Aineistot-tietokantaan (Repo), viittaus tehdään seuraavan perusmallin mukaan:

  • Tekijä, A. (organisaatio). (Julkaisuvuosi). Aineiston nimi [Aineistotyyppi]. Saatavuustiedot. Pysyvä linkki (jos sellainen on).

    Esimerkki: Parkkila, L. (Lapin ammattikorkeakoulu) & Rintala, M. (Lapin ammattikorkeakoulu). (2017). Arctic Energy - Mikrotuotannon aiheuttamat häiriöt ja ongelmat jakeluverkossa [sähköinen tietoaineisto]. Lapin ammattikorkeakoulu [jakaja]. 


 Dataan viittaaminen julkaisuissa