Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Dataan viittaaminen

Dataan viitataan samojen periaatteiden mukaisesti kuin julkaisuihinkin. Dataviittauksilla varmistetaan, että muut löytävät aineiston ja tekijä saa aineistonsa käytöstä meriittiä.

Dataviitteen tärkeimmät osat ovat:

  • Tekijä(t)
  • Nimi – tutkimusaineiston nimi
  • Päiväys – vuosi, jona tutkimusaineisto lisättiin arkistoon
  • Julkaisija / Jakaja
  • Version numero – käytetään tapauksissa, joissa on saatavilla useita versioita
  • Linkki – suositellaan pysyvää digitaalista tunnistetta, esimerkiksi DOI tai URN


Kun aineiston tietoja tallennetaan Lapin AMKin Aineistot-tietokantaan (Repo), viittaus tehdään seuraavan perusmallin mukaan:

  • Tekijä, A. (organisaatio). (Julkaisuvuosi). Aineiston nimi [Aineistotyyppi]. Saatavuustiedot. Pysyvä linkki (jos sellainen on).

    Esimerkki: Parkkila, L. (Lapin ammattikorkeakoulu) & Rintala, M. (Lapin ammattikorkeakoulu). (2017). Arctic Energy - Mikrotuotannon aiheuttamat häiriöt ja ongelmat jakeluverkossa [sähköinen tietoaineisto]. Lapin ammattikorkeakoulu [jakaja]. 


 Dataan viittaaminen julkaisuissa