Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Pysyvät tunnisteet

Pysyvä tunniste (persistent identifier, PID) on verkkoympäristössä käytettävä tunniste, joka yksilöi esimerkiksi julkaisun, tutkimusaineiston tai henkilön. Pysyvällä tunnisteella varmistetaan linkin toimivuus, vaikka kohteen fyysinen sijaintipaikka verkossa muuttuu.
 

 • Pysyvät tunnisteet (esim. URN, DOI, ORCID) ovat tärkeää metatietoa.
 • Tunnisteiden käytöllä turvataan viittausten kestävyys ja linkkien toimivuus.
 • Julkaisujen yleisesti käytettyjä pysyviä tunnisteita ovat
  • Handle-tunnisteet, joita käytetään esimerkiksi avoimissa  julkaisuarkistoissa,
  • DOI-tunnisteet, joita käytetään kaupallisten kustantajien järjestelmissä,
  • URN-tunnisteet, joita käytetään kansalliskirjastojen digitaalisissa kokoelmissa ja julkaisuarkistoissa, esim. Theseuksessa. Täten siis kaikki Theseukseen tallennetut ammattikorkeakoulun julkaisut ja opinnäytetyöt saavat pysyvän tunnisteen.
 • Datan kuvailutietojen ja datasettien yleisiä pysyviä tunnisteita ovat esimerkiksi URN (Etsin, Tietoarkisto, Kielipankki) ja  DOI (Zenodo).


Lapin AMK suosittelee ORCID-tutkijatunnuksen käyttöönottoa.

 • ORCID-tunnus (tutkijatunniste)
  • on pysyvä, tutkijan yksilöivä digitaalisen tunniste,
  • tunniste on numerosarja, jonka avulla tutkija voi erottua muista tutkijoista ja joka yksilöi tutkijan mahdollisista nimenmuutoksista tai nimen eri kirjoitusasuista huolimatta,
  • mahdollistaa tutkijan julkaisuluettelon ylläpidon ORCID-palvelussa,
  • mahdollistaa julkaisutietojen automaattisen liikkumisen järjestelmästä toiseen,
  • monet kustantajat edellyttävät ORCID-tunnuksen käyttöä,
  • tunnistetta voi käyttää mm. julkaisuissa, käsikirjoituksissa, blogeissa, sähköpostin allekirjoituksissa, somessa, rahoitushakemuksissa.