Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Pysyvät tunnisteet

Pysyvä tunniste (persistent identifier, PID) on verkkoympäristössä käytettävä tunniste, joka yksilöi esimerkiksi julkaisun, tutkimusaineiston tai henkilön. Pysyvällä tunnisteella varmistetaan linkin toimivuus, vaikka kohteen fyysinen sijaintipaikka verkossa muuttuu.
 

 • Pysyvät tunnisteet (esim. URN, DOI, ORCID) ovat tärkeää metatietoa.
 • Tunnisteiden käytöllä turvataan viittausten kestävyys ja linkkien toimivuus.
 • Julkaisujen yleisesti käytettyjä pysyviä tunnisteita ovat
  • Handle-tunnisteet, joita käytetään esimerkiksi avoimissa  julkaisuarkistoissa,
  • DOI-tunnisteet, joita käytetään kaupallisten kustantajien järjestelmissä,
  • URN-tunnisteet, joita käytetään kansalliskirjastojen digitaalisissa kokoelmissa ja julkaisuarkistoissa, esim. Theseuksessa. Täten siis kaikki Theseukseen tallennetut ammattikorkeakoulun julkaisut ja opinnäytetyöt saavat pysyvän tunnisteen.
 • Datan kuvailutietojen ja datasettien yleisiä pysyviä tunnisteita ovat esimerkiksi URN (Etsin, Tietoarkisto, Kielipankki) ja  DOI (Zenodo).


Lapin AMK suosittelee ORCID-tutkijatunnuksen käyttöönottoa.

 • ORCID-tunnus (tutkijatunniste)
  • on pysyvä, tutkijan yksilöivä digitaalisen tunniste,
  • tunniste on numerosarja, jonka avulla tutkija voi erottua muista tutkijoista ja joka yksilöi tutkijan mahdollisista nimenmuutoksista tai nimen eri kirjoitusasuista huolimatta,
  • mahdollistaa tutkijan julkaisuluettelon ylläpidon ORCID-palvelussa,
  • mahdollistaa julkaisutietojen automaattisen liikkumisen järjestelmästä toiseen,
  • monet kustantajat edellyttävät ORCID-tunnuksen käyttöä,
  • tunnistetta voi käyttää mm. julkaisuissa, käsikirjoituksissa, blogeissa, sähköpostin allekirjoituksissa, somessa, rahoitushakemuksissa.