Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Oppaan tausta ja tekijät

Tämä opas on muokattu  "Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi" -hankkeessa laaditun oppaan pohjalta. Oppaan ulkoasua ja sisältöä on muutettu vastaamaan Lapin ammattikorkeakoulun tarpeita.

Yhteyshenkilöt Marja Pernu ja Outi Ponkala-Kurttio

 

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja siinä on mukana useita ammattikorkeakouluja. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2020.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa uusien toimintatapojen avulla korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin osaamista sekä aineistojen kestävää käyttöä ja tulosten vaikuttavuutta. Fokus on erilaisten datojen, julkaisujen ja tulosten avaamisessa sekä yhteistyötapojen kehittämisessä.

 

Oppaan sisällöt pohjautuvat ammattikorkeakoulujen "Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" -hankkeessa (2015 - 2017) tehtyyn Avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa -oppaaseen. Sisältöjen koostamisessa on lisäksi hyödynntetty eri korkeakoulujen ohjeituksia sekä  erityisesti Tietoarkiston ja Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita. Oppaan kuvat ovat CC0-lisensoituja tai SeAMK Kirjaston käyttöön hankittuja (Huom! vaihdetaan amkin kuvapankin kuviin)

 

Creative Commons -lisenssi
Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.